הילד יוכל לבחור פעילות אחרת המתקיימת במקביל בקייטנה. הוא יעבור לקבוצה אחרת לפעילות זו ובסיומה יחזור לקבוצתו.