כן, אפשר להאריך את הקייטנה במהלך המחזור אך ורק על בסיס מקום פנוי בקבוצות.
לא יתנו הנחות ברישום זה.